Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt val

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets, sökandes och ev. medsökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande (vårdnadshavare):*
Medsökande (vårdnadshavare):

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun.

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift.

Enligt PuL har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas. Begäran skall vara undertecknad och ställd till:

Växjö kommun
Utbildningsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...