Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Förskolan Björnen  Idet
::Vår barnomsorg
Idet

Antal barn:6 barn födda 2013
3 barn födda 2014
6 barn födda 2015
3 barn födda 2016
3 barn födda 2017

6 flickor
15 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Björnbärsvägen 56
352 61  VÄXJÖ

Telefon:0470-435 09
Var vänlig vänta medan sidan laddas...