Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Förskolan Gullvivan  Svalan
::Vår barnomsorg
Svalan

Antal barn:10 barn födda 2013
6 barn födda 2014
6 barn födda 2015

10 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Astrakanvägen 15
352 61  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 38
Var vänlig vänta medan sidan laddas...