Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Pilbäckens förskola  Äpplet
::Vår barnomsorg
Äpplet

Antal barn:28 barn födda 2013

8 flickor
20 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Övrigt:Personal på avdelningen fr om hösten 2014
Caroline Carlsson, Susanne Niva och Marita Svahn.
Adress: Surbrunnsvägen 80
352 45  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 65 98
Var vänlig vänta medan sidan laddas...