Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Sandsbro förskola  Månen
::Vår barnomsorg
Månen

Antal barn:11 barn födda 2013
5 barn födda 2014
3 barn födda 2015

10 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Björkvägen 19
352 49  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 67 52
Var vänlig vänta medan sidan laddas...