Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Sandsbro förskola  Pluto
::Vår barnomsorg
Pluto

Antal barn:3 barn födda 2015
8 barn födda 2016
4 barn födda 2017

6 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Björkvägen 19
352 49  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 67 53
Var vänlig vänta medan sidan laddas...