Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Sandsbro förskola  Raketen
::Vår barnomsorg
Raketen

Antal barn:8 barn födda 2013
8 barn födda 2014
4 barn födda 2015

6 flickor
14 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Björkvägen 19
352 49  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 67 54
Var vänlig vänta medan sidan laddas...