Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Sandsbro förskola  Solen
::Vår barnomsorg
Solen

Antal barn:9 barn födda 2013
5 barn födda 2014
6 barn födda 2015

8 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Björkvägen 19
352 49  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 67 55
Var vänlig vänta medan sidan laddas...