Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Sandsbro förskola  Stjärnan
::Vår barnomsorg
Stjärnan

Antal barn:5 barn födda 2013
3 barn födda 2014
2 barn födda 2015
3 barn födda 2016

5 flickor
8 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Björkvägen 19
352 49  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 67 56
Var vänlig vänta medan sidan laddas...