Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Förskolan Slottet  Solen
::Vår barnomsorg
Solen

Antal barn:5 barn födda 2013
4 barn födda 2014
7 barn födda 2015
3 barn födda 2016

9 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Slottsbrovägen 1
352 62  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 54
Var vänlig vänta medan sidan laddas...