Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Ulriksbergs förskola  Solkatten
::Vår barnomsorg
Solkatten

Antal barn:6 barn födda 2013
12 barn födda 2014
2 barn födda 2015
1 barn födda 2016

12 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Ulriksbergsprom.15
352 36  VÄXJÖ

Telefon:0470-433 64
Var vänlig vänta medan sidan laddas...