Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Fagrabäcks förskola  Humlan
::Vår barnomsorg
Humlan

Antal barn:12 barn födda 2014
5 barn födda 2015
2 barn födda 2016

9 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Skaldevägen 67
352 39  VÄXJÖ

Telefon:0470-437 64
Var vänlig vänta medan sidan laddas...