Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Nöbbele förskola  Stjärnorna
::Vår barnomsorg
Stjärnorna

Antal barn:6 barn födda 2016
8 barn födda 2017

10 flickor
4 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Nöbbele skola
360 47  V NÖBBELE

Telefon:0470-79 65 61
Var vänlig vänta medan sidan laddas...