Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Förskolan Stenholmen  Månen
::Vår barnomsorg
Månen

Antal barn:13 barn födda 2014
8 barn födda 2015

11 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Björkhagavägen 4
352 43  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 31
Var vänlig vänta medan sidan laddas...