Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Förskolan Stenholmen  Solen
::Vår barnomsorg
Solen

Antal barn:21 barn födda 2013

9 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Björkhagavägen 6
352 43  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 31
Var vänlig vänta medan sidan laddas...