Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Bjällran
::Vår barnomsorg
Bjällran

Antal barn:2 barn födda 2016
8 barn födda 2017

5 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 64
Var vänlig vänta medan sidan laddas...