Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Speldosan
::Vår barnomsorg
Speldosan

Antal barn:4 barn födda 2016
6 barn födda 2017

6 flickor
4 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 64
Var vänlig vänta medan sidan laddas...