Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Trumpeten
::Vår barnomsorg
Trumpeten

Antal barn:3 barn födda 2015
6 barn födda 2016
5 barn födda 2017

9 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Östregårdsgatan 4 B
352 34  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 64 55
Var vänlig vänta medan sidan laddas...