Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Trumman
::Vår barnomsorg
Trumman

Antal barn:4 barn födda 2014
10 barn födda 2015

8 flickor
6 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 2-5 år
Adress: Östregårdsgatan 4 B
352 34  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 64 56
Var vänlig vänta medan sidan laddas...