Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Maracas-gruppen
::Vår barnomsorg
Maracas-gruppen

Antal barn:7 barn födda 2014
7 barn födda 2015
2 barn födda 2016

9 flickor
7 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 06
Var vänlig vänta medan sidan laddas...