Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Claves-gruppen-13
::Vår barnomsorg
Claves-gruppen-13

Antal barn:8 barn födda 2014
5 barn födda 2015
2 barn födda 2016

6 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 06
Var vänlig vänta medan sidan laddas...