Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregård förskola  Solen
::Vår barnomsorg
Solen

Antal barn:1 barn födda 2012
15 barn födda 2013

8 flickor
8 pojkar

Avdelningstyp:Femårsavdelning
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 06
Var vänlig vänta medan sidan laddas...