Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregårdskolans fritidshem  Ettans fritids
::Vår barnomsorg
Ettans fritids

Antal barn:38 barn födda 2011

21 flickor
17 pojkar

Avdelningstyp:Fritidshem
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470/431 91
Var vänlig vänta medan sidan laddas...