Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregårdskolans fritidshem  Förskoleklassens fritids
::Vår barnomsorg
Förskoleklassens fritids

Antal barn:44 barn födda 2012
1 barn födda 2013

24 flickor
21 pojkar

Avdelningstyp:Fritidshem
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470/419 78
Var vänlig vänta medan sidan laddas...