Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Östregårdskolans fritidshem  Tresexans fritids
::Vår barnomsorg
Tresexans fritids

Antal barn:1 barn födda 2006
1 barn födda 2007
12 barn födda 2008
36 barn födda 2009

27 flickor
23 pojkar

Avdelningstyp:Fritidshem
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:04710/412 05
Var vänlig vänta medan sidan laddas...