Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Förskolan Älmåsvägen  Älmåsvägen
::Vår barnomsorg
Älmåsvägen

Öppettider:Måndag - Fredag
06:30 - 17:00
Antal barn:6 barn födda 2013
2 barn födda 2014
4 barn födda 2015
3 barn födda 2016
2 barn födda 2017

7 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Älmåsvägen 12
352 42  VÄXJÖ

Var vänlig vänta medan sidan laddas...