Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Förskolan Paletten  DaVinci
::Vår barnomsorg
DaVinci

Antal barn:13 barn födda 2014
24 barn födda 2015

21 flickor
16 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Hjalmar Petris väg 1
352 47  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 53
Var vänlig vänta medan sidan laddas...