Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Förskolan Paletten  af Klint
::Vår barnomsorg
af Klint

Antal barn:8 barn födda 2016
4 barn födda 2017
2 barn födda 2018

7 flickor
7 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Hjalmar Petris väg 1
352 47  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 15
Var vänlig vänta medan sidan laddas...