Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Förskolan Äventyret  Draken
::Vår barnomsorg
Draken

Antal barn:6 barn födda 2017
5 barn födda 2018

6 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Norremarksvägen 7
352 45  VÄXJÖ

Telefon:0733-68 70 54
Var vänlig vänta medan sidan laddas...