Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Förskolan Äventyret  Draken
::Vår barnomsorg
Draken

Antal barn:3 barn födda 2015
6 barn födda 2016
6 barn födda 2017

9 flickor
6 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Norremarksvägen 7
352 45  VÄXJÖ

Telefon:0733-68 70 54
Var vänlig vänta medan sidan laddas...