Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Förskolan Äventyret  Trollet
::Vår barnomsorg
Trollet

Antal barn:9 barn födda 2013
5 barn födda 2014
3 barn födda 2015

5 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Norremarksvägen 7
352 45  VÄXJÖ

Telefon:0733-40 05 01
Var vänlig vänta medan sidan laddas...