Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Skogslekens förskola  Älgen
::Vår barnomsorg
Älgen

Antal barn:24 barn födda 2013

15 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Femårsavdelning
Adress: Polensväg 2
352 49  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 67 38
Var vänlig vänta medan sidan laddas...