Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Förskolan Maria  Lammet
::Vår barnomsorg
Lammet

Antal barn:1 barn födda 2016
11 barn födda 2017
3 barn födda 2018

7 flickor
8 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Kungsvägen 117
352 44  VÄXJÖ

Telefon:0470-101 20
Var vänlig vänta medan sidan laddas...