Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Förskolan Maria  Fisken
::Vår barnomsorg
Fisken

Antal barn:3 barn födda 2014
12 barn födda 2015
1 barn födda 2016

7 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Kungsvägen 117
352 44  VÄXJÖ

Telefon:0470-101 20
Var vänlig vänta medan sidan laddas...