Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Lindens fritidshem särskola  Hajen
::Vår barnomsorg
Hajen

Antal barn:4 barn födda 2010
1 barn födda 2011
1 barn födda 2012
3 barn födda 2013

3 flickor
6 pojkar

Avdelningstyp:Fritidshem
Adress: Drabantvägen 4
352 54  VÄXJÖ

Telefon:0470-436 72
Var vänlig vänta medan sidan laddas...