Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Hovshaga förskola  Norr
::Vår barnomsorg
Norr

Antal barn:9 barn födda 2013
1 barn födda 2014
3 barn födda 2015
3 barn födda 2016
1 barn födda 2017

8 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Påskvägen 16
352 61  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 62
Var vänlig vänta medan sidan laddas...