Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Lindö förskola  Delfinen
::Vår barnomsorg
Delfinen

Antal barn:10 barn födda 2014
4 barn födda 2015
5 barn födda 2016

8 flickor
11 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Gullrengsvägen 1c
352 50  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 60 34
Var vänlig vänta medan sidan laddas...