Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Lindö förskola  Pingvinen
::Vår barnomsorg
Pingvinen

Antal barn:11 barn födda 2014
4 barn födda 2015

6 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Gullregnsvägen 1c
352 50  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 60 38
Var vänlig vänta medan sidan laddas...