Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Björkens kväll /helgförskola  Kväll och helg Björken 1
::Vår barnomsorg
Kväll och helg Björken 1

Antal barn:1 barn födda 2008
4 barn födda 2009
7 barn födda 2010
6 barn födda 2011
10 barn födda 2012
3 barn födda 2013
10 barn födda 2014
2 barn födda 2015

20 flickor
23 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Vårvägen 6
352 32  VÄXJÖ

Telefon:0470-433 30
Var vänlig vänta medan sidan laddas...