Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Öst
::Vår barnomsorg
Öst

Antal barn:6 barn födda 2013
5 barn födda 2014
3 barn födda 2015
3 barn födda 2016

7 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Påskvägen 16
352 61  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 62 45
Var vänlig vänta medan sidan laddas...