Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Väst
::Vår barnomsorg
Väst

Antal barn:5 barn födda 2013
3 barn födda 2014
3 barn födda 2015
1 barn födda 2016
3 barn födda 2017

5 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Påskvägen 16
352 61  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 62 45
Var vänlig vänta medan sidan laddas...