Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Stjärnorna
::Vår barnomsorg
Stjärnorna

Antal barn:11 barn födda 2017
5 barn födda 2018

11 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Nöbbele skola
360 47  V NÖBBELE

Telefon:0470-79 65 61
Var vänlig vänta medan sidan laddas...