Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Solen
::Vår barnomsorg
Solen

Antal barn:1 barn födda 2012
7 barn födda 2013

4 flickor
4 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Nöbbele skola
360 47  V NÖBBELE

Telefon:0470-79 65 61
Var vänlig vänta medan sidan laddas...