Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Grönan
::Vår barnomsorg
Grönan

Antal barn:6 barn födda 2014
9 barn födda 2015
1 barn födda 2016

11 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Vårvägen 6
352 32  VÄXJÖ

Telefon:0470-433 31
Var vänlig vänta medan sidan laddas...