Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Grönan
::Vår barnomsorg
Grönan

Antal barn:7 barn födda 2014
8 barn födda 2015
2 barn födda 2016

11 flickor
6 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Vårvägen 6
352 32  VÄXJÖ

Telefon:0470-433 31
Var vänlig vänta medan sidan laddas...