Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Kringlan
::Vår barnomsorg
Kringlan

Antal barn:4 barn födda 2013
11 barn födda 2014
1 barn födda 2015

6 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Kungsvägen 79
352 38  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 35
Var vänlig vänta medan sidan laddas...