Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Stjärnan
::Vår barnomsorg
Stjärnan

Antal barn:5 barn födda 2016
7 barn födda 2017
1 barn födda 2018

5 flickor
8 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Slottsbrovägen 1
352 62  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 56
Var vänlig vänta medan sidan laddas...