Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Vinden
::Vår barnomsorg
Vinden

Antal barn:10 barn födda 2013
5 barn födda 2014
2 barn födda 2015

8 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress:
355 95  TÄVELSÅS

Telefon:0470-796604
Var vänlig vänta medan sidan laddas...