Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Vågen
::Vår barnomsorg
Vågen

Antal barn:10 barn födda 2014
8 barn födda 2015

6 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress:
355 95  TÄVELSÅS

Telefon:0470-796605
Var vänlig vänta medan sidan laddas...