Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Vågen
::Vår barnomsorg
Vågen

Antal barn:8 barn födda 2013
5 barn födda 2014
2 barn födda 2015

5 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress:
355 95  TÄVELSÅS

Telefon:0470-796605
Var vänlig vänta medan sidan laddas...