Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Rönnbäret
::Vår barnomsorg
Rönnbäret

Antal barn:7 barn födda 2017
7 barn födda 2018

4 flickor
10 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Byggdegården Kalvsvik
355 96  VÄXJÖ

Telefon:0470-79 60 66
Var vänlig vänta medan sidan laddas...