Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Fjärilen
::Vår barnomsorg
Fjärilen

Antal barn:8 barn födda 2014
8 barn födda 2015

7 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Skaldevägen 67
352 39  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 27
Var vänlig vänta medan sidan laddas...