Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Fjärilen
::Vår barnomsorg
Fjärilen

Antal barn:8 barn födda 2014
7 barn födda 2015
1 barn födda 2016

8 flickor
8 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Skaldevägen 67
352 39  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 27
Var vänlig vänta medan sidan laddas...