Startsida  Vår barnomsorg  Östra  Ettans fritids
::Vår barnomsorg
Ettans fritids

Antal barn:41 barn födda 2012
1 barn födda 2013

22 flickor
20 pojkar

Avdelningstyp:Fritidshem
Adress: Brunnsvägen 2
352 40  VÄXJÖ

Telefon:0470/431 91
Var vänlig vänta medan sidan laddas...